Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste 3.1.2021

Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvonta Orava-Yhtiöt Oy:n varastokiinteistössä.

Rekisterinpitäjä

Orava-yhtiöt Oy, Sattulantie 127, 13720 Parola, puh. 0400385896
y-tunnus: 2905702-7

Tämän rekisterin vastaava yhteyshenkilö

Mikko Lehto
mikko.lehto@kiito-orava.fi
0400 774 679

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Kameroiden avulla valvotaan varastokiinteistön ulko- ja sisä-alueita. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä. Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on alueella toimivien ja vierailevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen ja tapahtuneiden rikosten selvittely.

Kameroiden reaaliaikaista kuvaa on mahdollista seurata Orava-yhtiöt Oy:n valtuuttaman vartiointiliikkeen toimesta.

Rekisterin tietosisältö

Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 h/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle. Valvontakamerat voivat tallentaa puhetta sisätiloissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentama kuva

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille tai muulle valvomalle
viranomaiselle, kuten tullille ja rajavartiolaitokselle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Valvontakameroiden ohjauskeskukset ja kovalevyt sijaitsevat lukitussa tilassa, joihin pääsy on rajoitettu vain tietyille henkilöille. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja valvontalaitteet on suojattu salasanoilla ja ulkopuoliselta käytöltä. Tietoa säilytetään noin 2 kk:n ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti.

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on tallennettu. 
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perusteluin tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien
perusteella. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasäätelyä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi

Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.